Konference k financování přinesla podnětnou diskuzi

Konference k financování přinesla podnětnou diskuzi
27. únor 2015

Hlavním tématem II. Mezinárodní konference IPN Metodika, která se uskutečnila 26. 2. 2015 v brněnském Hotelu Santon, byl návrh nového systému institucionálního financování VaV v České republice. Cílem setkání bylo zejména zprostředkovat diskuzi domácí výzkumné komunity s autory návrhu, firmou Technopolis. „Měli jsme velmi zajímavou debatu, z níž jsme si odnesli řadu cenných podnětů,“ ocenil aktivní účast návštěvníků konference Erik Arnold, ředitel Technopolisu. Součástí článku jsou prezentace.

 

Reflexe komentářů

Program konference obsahoval hodinový blok, v němž se zástupci Technopolisu vyjadřovali ke komentářům z veřejného projednávání a odpovídali na dotazy z publika. „Dostali jsme připomínky od přibližně 70 výzkumných organizací a všechny je pečlivě zvažujeme“ uvedla Brigitte Tiefenthaler. „Jak vidíte, někdy jsou názory protichůdné a není možné všem vyhovět,“ řekla poté, co zmínila počty souhlasných a zamítavých odpovědí na konkrétní otázky z veřejné konzultace a některé antagonistické komentáře. „Nicméně návrh metodiky se snažíme co nejvíce zpřesnit podle Vašich připomínek,“ ujistila přítomné.

Nejasná vize státu 

Aby byla konference co nejvíce dialogem, rozdělili se účastníci v odpolední části do tří sekcí, z nichž každá se zabývala konkrétním tématem v souvislosti s návrhem metodiky institucionálního hodnocení a financování. Účastníci prvního panelu poukázali na určitou nedůvěru výzkumné komunity vůči metodice, kterou způsobují obavy z jejích možných dopadů. Druhý panel se věnoval stabilitě systému VaVaI a shodl se na tom, že jej negativně ovlivňuje časté střídání politické reprezentace i administrativy a nejasná vize toho, jakým směrem by se u nás měl výzkum dlouhodobě ubírat. Tento závěr potvrdil i třetí panel, který zdůraznil nedostatečnou kapacitu pro řízení VaVaI ze strany státní správy. Tým Technopolisu slíbil, že z podnětů vzešlých z těchto break-out sessions udělá resumé, které posléze zveřejníme na těchto webových stránkách.

Cíle a nástroje financování

V bloku, který patřil prezentacím Technopolisu, vysvětlovali představitelé dodavatele některé principy navrhované metodiky. „Naším úkolem je navrhnout velmi komplexní systém, který dělá všechno, kromě čaje,“ zavtipkoval na vrub nejednoduchého zadání Erik Arnold. Poté svůj pohled zúžil na institucionální financování a uvedl, že v této oblasti doporučení Technopolisu usiluje především o tři cíle: zajištění stabilního financování, ocenění kvality a dopadu výzkumné jednotky a o podporu jejího strategického rozvoje.  Tomuto záměru odpovídá také struktura systému financování, kterou tvoří tři složky. Plošný grant zaručuje stabilitu, hodnocení podle výkonu (PRFS) je motivací pro lepší výsledky a výkonnostní smlouva poskytuje prostor pro strategické plánování výzkumné organizace do budoucna.

Flexibilní financování

„Institucionální financování je vztahem mezi ministerstvem, které poskytuje podporu a výzkumnou organizací, která ji přijímá,“ definovala základní kámen systému Brigitte Tiefenthaler. Výzkumným organizacím zdůraznila, že metodika počítá s flexibilitou při přidělování prostředků podle jejich typu.„Výzkumné organizace navrhujeme rozlišovat podle jejich mise a pro různé typy organizací mít rozdílné balíky peněz“ řekla. Technické detaily financování na základě hodnocení podle výkonu (PRFS) pak doplnil Michal Pazour z Technologického centra Akademie věd ČR. Aby osvětlil jeho potenciální účinky, nastínil tři scénáře hodnocení lišící se vahami pro jednotlivá kritéria. „Rozdíly ve váze hodnoticích kritérií mají určitý vliv na rozdělení podpory ze složky PRFS, ale ne významný. Váhy hodnoticích kritérií mohou usměrňovat chování výzkumných organizací, aniž by destabilizovaly systém institucionálního financování,“ sdělil. 

Prezentace z konference si můžete prohlédnout v příloze článku.

 

 

Timing 

Topic  Note speaker(s) 
10.00 – 10.15   Opening Jitka Moravcova, IPN Team 
10.15 – 10.45 The architecture of the EM and international practice in performance-based research funding Erik Arnold, Technopolis Group
10.45 – 11.10 The proposed institutional funding principles and their rationale Brigitte Tiefenthaler and Barbara Good, Technopolis Group
11.10 – 11.30 Scenarios and potential effects Michal Pazour, Technology Centre ASCR
11.30 – 11.45 Coffee break
11.45 – 12.45 Reflections on comments received – Q&A Panel:

Erik Arnold, Brigitte Tiefenthaler, Barbara Good - Technopolis Group

Michal Pazour – Technology Centre ASCR

12.45 – 13.00 Introduction to the breakout sessions Bea Mahieu – Technopolis Group
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Break-out session A. The Evaluation Methodology, its added value and role
Break-out session B. Stabilization and motivation roles of institutional funding
Break-out session C. How can – and should – the Evaluation and Funding System foster change in the Czech RD&I system?
15.30 – 15.45 Coffee break
15.45 – 16.15 Reporting on the break-out sessions to the plenary meeting Erik Arnold, Brigitte Tiefenthaler, Bea Mahieu – Technopolis Group
16.15 – 16.30 Closure
20150226_005
20150226_021
20150226_022
20150226_027
20150226_029
20150226_038
20150226_049
20150226_060
20150226_075
20150226_076
20150226_132
20150226_133
20150226_144
20150226_145
20150226_146
20150226_020
20150226_130
20150226_082
20150226_157
(!)EDITOVAT

 

 
 
Dále by vás mohlo zajímat

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS