Proběhla závěrečná konference projektu IPN Metodika

Zveme Vás na závěrečnou konferenci projektu IPN Metodika
21. říjen 2015

Ve čtvrtek 15. října 2015 se v Praze uskutečnila závěrečná konference projektu IPN Metodika. Cílem konference bylo stručně shrnout výsledky projektu, jehož smyslem bylo vytvořit návrh nového systému hodnocení výzkumných organizací a financování výzkumu, vývoje a inovací. Motivem celé konference byly implementační vize nové metodiky hodnocení v ČR v souvislosti s Metodikou 2017+.

Jak by mělo vypadat hodnocení programů účelové podpory VaVaI od roku 2017?

Jak by mělo vypadat hodnocení programů účelové podpory VaVaI od roku 2017?
07. říjen 2015

Dne 29. září 2015 uspořádal IPN Metodika v Praze workshop na téma Hodnocení programů účelové podpory VaVaI. Cílem workshopu bylo ozřejmit a prodiskutovat, jakým způsobem bude žádoucí rozvíjet systém hodnocení v následujících letech, zejména od roku 2017. Tato tematika úzce souvisí s Usnesení vlády č. 351 ze dne 13. 5. 2015, které ukládá vypracovat a předložit vládě ČR do 31. 12. 2016 obecně závazný dokument upravující přípravu a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací.

Technopolis // Metodika hodnocení ve VaV a zásady financování – představujeme kompletně finalizované materiály v angličtině

Představujeme kompletně finalizované materiály v angličtině
27. září 2015

Po roce intenzivních prací odevzdala dodavatelská firma Technopolis Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v květnu 2015 finální návrh institucionálního hodnocení a financování výzkumných organizací v České republice. Jeho základem je informované peer-review v pěti dimenzích: výzkumná výkonnost, vědecká excelence, dopady výzkumu pro odběratelskou sféru, výzkumné prostředí a postavení v mezinárodním a národním systému VaVaI. Tento návrh, podložený více než tisícovkou stran, by měl ve výhledu tří let nahradit v současnosti používanou metodu založenou na kvantifikaci výsledků, kdy přepočtené body slouží k výpočtu institucionálního financování výzkumných organizací. 

Přednáška Paula Hubbarda – Efektivní systém institucionální finanční podpory výzkumných organizací založených na výkonech (PRFS): principy a praxe

Přednáška Paula Hubbarda
21. červenec 2015

Přední britský odborník na hodnocení vědy a výzkumu, Paul Hubbard (HEFCE), přijal pozvání do České republiky, aby na závěrečné konferenci s Technopolis „The R&D Evaluation Methodology and Funding Principles“ (Olomouc, 14. 5. 2015) prezentoval svou přednášku o efektivním systému institucionální finanční podpory výzkumných organizací. Jeho vystoupení bylo účastníky konference hodnoceno jako výjimečně přínosné, a to zejména díky představení principů a dobré praxe „britské cesty“ VaV. Z toho důvodu zveřejňujeme jednotlivé části přednášky včetně překladu stenografického záznamu. Přikládáme také audio záznam vystoupení.

Úspěšné zakončení kurzu Hodnocení vědy a výzkumu v teorii a praxi

Úspěšné zakončení kurzu Hodnocení vědy a výzkumu v teorii a praxi
15. červenec 2015

V květnu tohoto roku proběhly obhajoby závěrečných prací účastníků kurzu „Hodnocení vědy a výzkumu v teorii a praxi“, který byl realizován od října 2014 do května 2015 v prostorách Národní technické knihovny a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Cílem kurzu bylo poskytnout zájemcům široké znalosti v oblasti hodnocení vědy a výzkumu, a to jak v teoretické oblasti založené na nejlepší zahraniční praxi, tak v praktických dovednostech nutných pro budování, organizaci a koordinaci institucionálního zázemí hodnocení vědy a výzkumu.

Proběhla prezenční zasedání expertních hodnoticích panelů

Proběhla prezenční zasedání expertních hodnoticích panelů
12. červenec 2015

Ve dvou týdnech od 29. 6. do 10. 7. 2015 proběhla v Praze v Národní technické knihovně prezenční zasedání členů expertních hodnoticích panelů v rámci pilotního ověření Metodiky. Zapojilo se do něj 15 vědeckých organizací různých typologií, jejichž předmětem výzkumu je výlučně či částečně chemie nebo historie.

Hodnocení vědy a výzkumu v teorii a praxi / Studijní materiály vzdělávacího kurzu

Hodnocení vědy a výzkumu v teorii a praxi
08. červenec 2015

Problematika hodnocení vědy zaujímá v posledních dvaceti letech stále významnější postavení – jak v mezinárodní perspektivě, tak v České republice. Přesto byla dosud expertiza v této oblasti odborného zájmu, která je v zahraničí rychle se rozvíjejícím polem bádání a praxe, u nás velmi omezená. IPN METODIKA měla proto mimo jiné za úkol připravit základní znalostní kapacitu pro tuto oblast a předat ji kritickému množství zájemců o hodnocení vědy, kteří budou tyto znalosti využívat v budoucnosti jak na institucionální úrovni, tak na národní úrovni ve státní správě výzkumu a vývoje. Kurz připravený podle nejlepší zahraniční praxe byl realizován v říjnu 2014 až květnu 2015. Více než 25 účastníků a účastnic mělo možnost seznámit se v sedmi víkendových modulech s problematikami potřebnými pro řízení a hodnocení vědy. 

Hodnocení VaV ve Velké Británii pohledem českých expertů

Hodnocení VaV ve Velké Británii pohledem českých expertů
01. červenec 2015

Dne 24. 6. 2015 se na Vysoké škole chemicko-technologické uskutečnil neformální workshop zaměřený na poznatky a zkušenosti českých vědců z hodnocení VaV ve Velké Británii. O své bezprostřední dojmy z návštěvy HEFCE, Imperial College a Royal Academy of Engineering se podělil rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, prof. Ing. Jiří Málek, CSc., místopředseda RVVI, Dr. Otakar Fojt z Britského velvyslanectví v Praze a zástupci IPN Metodika prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Karel Šima, Ph.D. a prof. Jiří Chýla, CSc.

Odstartovalo pilotní ověření: hodnoticí panely započaly svou práci

Pilotní ověření: zasedání hodnoticích panelů je za dveřmi
30. červen 2015

Pilotní ověření, jehož cílem je komplexně prověřit stěžejní procesy Metodiky hodnocení výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), vrcholí zasedáním hodnoticích panelů v Praze. Dnem 29. 6. 2015 započaly v Národní technické knihovně v Praze hodnotitelské práce renomovaných odborníků z celé Evropy, tzv. panelistů, z nichž mají mnozí bohaté zkušenosti s hodnocením VaVaI. Jejich jména uvádíme níže v Tabulce 1.

Technopolis navrhl nové hodnocení ve výzkumu a vývoji, fungovat může do čtyř let

Technopolis navrhl nové hodnocení ve výzkumu a vývoji, fungovat může do čtyř let
23. červen 2015

V hodnocení výzkumu a vývoje (VaV) v České republice se blýská na lepší časy. Mezinárodní uskupení odborníků vedených britskou poradenskou firmou Technopolis ve spolupráci s národní expertní skupinou v rámci Individuálního projektu národního Metodika, vypracovalo návrh nového systému hodnocení výzkumných organizací a zásady jejich financování. 

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS