Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit návrh nového systému hodnocení a financování VaVaI z veřejných prostředků tak, aby se stal zdrojem informací pro strategické řízení systému VaVaI na úrovni státní správy, poskytovatelů, programů a VO.

Strategickým cílem je:

Navrhnout motivující systém financování VaVaI kladoucí důraz na excelenci a střednědobé plánování.Tyto cíle budou naplněny prostřednictvím následujících výstupů:

  1. Návrh oborové metodiky hodnocení (OMH), který projde veřejnou oponenturou, malým a velkým pilotním otestováním.
  2. Návrh hodnocení VO, programů a poskytovatelů. Hodnocení VO bude zohledňovat ukazatele kvantitativní i kvalitativní a bude reflektovat i do budoucnosti orientované ukazatele. Do hodnocení vysokých škol budou zahrnuty i umělecké a tvůrčí výsledky.
  3. Odborná příprava lidských zdrojů, specialistů v oblasti bibliometrie a hodnocení institucí VaVaI.
  4. Studie proveditelnosti vzniku nezávislé hodnotící instituce.
  5. Model nového systému financování systému VaVaI jako celku i institucionálního financování VO a otestování jeho stability.
  6. Návrh souboru transformačních kroků a harmonogramu postupných změn tak, aby byla zajištěna stabilita celého systému VaVaI v přechodném období.
  7. Návrh souboru legislativních změn, nutných pro implementaci nových systémů.
  8. Vytvoření podmínek pro přijetí nových systémů prostřednictvím těsné spolupráce s dotčenými orgány a cílovými skupinami.
(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS