Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Garant KA2

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v oboru silnoproudá elektrotechnika, poté získal doktorát v oboru ekonomie na Univerzitě Karlově. Od roku 1999 akademicky působí na CERGE-EI, společném pracovišti UK a Národohospodářského ústavu AV ČR, kde postupně zastával pozici zástupce ředitele pro studijní záležitosti a zástupce ředitele pro rozvoj. Je členem vědecké rady ČVUT FEL a FSV UK. Působil a působí jako odborný poradce v oblastech zaměstnanosti, školství, výzkumu a vývoje (VaV) v řadě národních poradních orgánů vlády a pro mezinárodní organizace jako OECD, MMF, Světová banka a Evropská komise. Problematice hodnocení a financování výzkumu a vývoje se intenzivně věnuje posledních téměř deset let. Doc. Münich je také řadu let stálým členem dvou odborných komisí Rady vlády pro VaVaI.

Jaký je podle Vás největší přínos projektu?

Projekt IPN Metodika by měl Českou republiku výrazně přiblížit k zavedení standardních procesů institucionálního hodnocení pracovišť, která se ve významném rozsahu zabývají výzkumem a vývojem a jejichž činnost je do velké míry financovaná z veřejných institucionálních prostředků. Řádné a pravidelné hodnocení by mělo začít přinášet velmi cenné a dnes absentující informace, které jsou nutné k efektivnímu a efektnímu řízení výzkumných procesů od úrovně vlády a poskytovatelů, přes vedení výzkumných organizací, až na úroveň součástí vysokých škol, výzkumných ústavů a výzkumných týmů.

Čím Vás osobně projekt oslovil?

Postupem let jsem se seznamoval s dalšími a dalšími absurditami u nás zavedeného systému institucionálního hodnocení VaV. Spolu s tím jsem poznával, jak moc informace z pořádného hodnocení chybí na všech úrovních řízení akademických institucí a jak málo toho víme o kvalitě českého výzkumu a institucionálního fungování. Zjistil jsem, že je zde po mnoha nedobrých zkušenostech velmi rozšířena nedůvěra v hodnocení obecně a zároveň tu existuje hodně lidí a institucí, které se dobře provedeného hodnocení bojí. K tomu dělat jednoho z garantů v tomto projektu mě přesvědčilo naléhání řady lidí z akademické obce, kterých si velmi vážím. Za důležitý motiv také považuji dělný expertní a administrativní tým, který se prof. Moravcové a MŠMT podařilo dát, navzdory řadě obtíží, dohromady.

 

Přečtěte si:

(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS