Inovativnost projektu

Přidaná hodnota a inovativnost projektu spočívá

  1. Ve vytvoření nového systému víceoborového hodnocení výsledků VaVaI ve vazbě na typ výzkumné organizace a její misi. Hodnocení budou obsahovat jak retrospektivní bibliometrická kritéria, tak kritéria umožňující rozvoj organizace a zavádění nových perspektivních vědeckých oborů. Současně poskytne organizaci informace o jejích silných a slabých stránkách a vedení tak bude moci přijmout opatření vedoucí k žádanému cíli.
  2. Ve vytvoření nového systému poskytování institucionální podpory v kontextu dobré zahraniční praxe, které se významně odkloní od doposud používaného mechanického přepočítávání bodů na výši podpory. Financování bude obsahovat dvě složky: performance based contract a formula funding, ve kterých se objeví jak hodnocení směrem dozadu v časové ose, tak i vývoj do budoucnosti. Výkon instituce bude tedy zohledněn, ale nebude přímá návaznost mezi bibliometrickými údaji a výší dotace instituci.
  3. V návrhu modelu financování systému VaVaI v ČR z veřejných prostředků s jasně vymezenými kompetencemi jednotlivých hráčů.
  4. Ve vytvoření prostředí stimulujícího a oceňujícího excelenci ve VaVaI. Zároveň by toto prostředí mělo být kultivováno tak, aby hodnocení bylo považováno za důležitý prostředek managementu na všech řídících úrovních.
  5. Ve Studii proveditelnosti vzniku nezávislé hodnotící instituce a výchově odborníků na hodnocení, což jsou v systému VaVaI zcela nové prvky.
(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS