Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Hlavní odborný garant

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, obor organická technologie. V letech 2000-2005 působila jako vedoucí Ústavu chemie přírodních látek na VŠCHT v Praze. Zde také později mezi lety 2005-2007 zastávala funkci prorektorky pro vědu a výzkum. V období 2010-2011 byla proděkankou pro pedagogiku na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha. V současnosti prof. Moravcová vyučuje na Ústavu chemie přírodních látek a je členkou několika vědeckých a oborových rad.

Profesorka Moravcová je díky své roli v IPN Metodika hlavní odbornou garantkou v pořadí již druhého Individuálního projektu národního. Dříve působila jako hlavní odborná garantka IPN Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů (Audit VaVaI).

Jaký je podle Vás největší přínos projektu?

Tím největším přínosem je vypracování a ověření nové metodiky hodnocení výzkumných organizací reflektující dobrou zkušenost ze zahraničí. Projekt klade důraz na kvalitu a efektivitu vědecké práce, ale i na její dopady na společnost.

Čím Vás osobně projekt oslovil?

Jako odborná garantka projektu Mezinárodní audit systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, jsem byla u samého vzniku projektu Metodika. Líbí se mi, že slovu hodnocení dává ten význam, který mu náleží. Hodnocení chápe jako nezbytný nástroj řízení na všech stupních a ne jako pouhé sčítání výsledků pro mechanické rozpočítávání institucionální podpory. Projekt navíc zdůrazňuje nutnost hledání konsensu, což není tak obvyklý způsob řešení principiálních otázek.

 

Přečtěte si:

(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS