KA1 – Informační podpora

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.Garant
Ing. Martin Lhoták

 

Realizace analýzy zavedené struktury IS VaVaI v ČR (RIV) především z hlediska úplnosti, spolehlivosti, uživatelské přívětivosti a možnostem nadstavbového softwaru ke zpracování informací nutných pro oborové metodiky. Oborové metodiky hodnocení však nelze vytvořit bez detailní bibliometrické analýzy jednotlivých vědních oborů v ČR tak, jak je definují světové databáze vědeckých informací (tj. na základě historického vývoje u databáze WoS společnosti Thomson Reuters nebo co-citační analýzy generované nástrojem SpotLigth databáze Scopus společnosti Elsevier). Tyto analýzy nelze provádět v současném IS VaVaI, proto bude zajištěn přístup k externím bibliometrickým databázovým zdrojům a analytickým nástrojům nad těmito databázemi jako nutná podmínka řešení projektu. Bude pořízen nadstavbový software pro analýzy z mezinárodních databázových systémů včetně přístupových práv k nim, tj. In Cite pro WoS společnosti TR a soubor nástrojů SciVal Tools pro Scopus společnosti Elsevier. Tyto databáze a software budou využity v KA2, 3 a 4 pro bibliometrickou analýzu jednotlivých výzkumných organizací, s pravděpodobnou extenzí na nižší organizační jednotky VO v závislosti na korektní identifikaci adres tvůrců v těchto databázích a rovněž pro srovnání úrovně oborů v ČR a EU 27, EU 15 a vybraných 5 zemí. Dále budou databáze využity na proškolení budoucích profesionálních odborníků v KA5. Zkušenosti s databázemi budou využity i ve studii proveditelnosti ustavení nezávislé hodnotící instituce, kde by mohly sloužit k definování perspektivních vědních oborů a porovnání významnosti národních výsledků s mezinárodními při posuzování excelence českého výzkumu. Bude vypsáno výběrové řízení a to buď na nákup softwaru, nebo na dodávku analýz.

Výstupy:

  • Analýza IS VaVaI v ČR (RIV) a návrh jeho úprav tak, aby vyhovoval nové metodice hodnocení.
  • Podrobné bibliometrické přehledy ve struktuře oborů podle OMH.
(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS