KA3 – Systém financování

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.Garant
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

 

Závěry IPN Audit VaVaI hodnotí současný způsob rozpočítávání výše institucionální podpory podle získaných bodů přiděleným jednotlivým typům výsledků jako chybný a rizikový nemající oporu v žádném evropském systému financování. Poukazují na nemožnost rozvíjení nových oborů, vznik nových institucí, absenci prvků nutných pro efektivní řízení a rozvoj institucí. Efektivnější a objektivnější rozdělení veřejných prostředků a zvýšení konkurenceschopnosti našeho VaVaI jsou hlavním důvodem pro změnu současného systému institucionálního financování.

Nový návrh bude vycházet ze závěrů IPN Audit VaVaI a Dlouhodobých principů hodnocení a financování.
Základem financování VO budou dvě složky:

  1. formula funding, zahrnující OMH vypracovaným v KA2 a informované peer review na základě indikátorové kostry příslušných databází, které budou vypovídat o výsledcích dosažených VO v minulosti a
  2. performance based contract, ve kterém se bude posuzovat směr vývoje VO do budoucnosti a připravenost VO dostát závazkům.

Tímto způsobem se odstraní kritizované mechanické přepočítávání bodů na financování VO a potlačí se jejich účelové chování. Smlouvy mezi VO a poskytovatelem podpory by mohly být uzavírány na dobu optimálně 5 let a jejich plnění bude průběžně kontrolováno. Součástí smlouvy budou i návrhy represivních prvků, pokud jednotliví aktéři nebudou svoje závazky plnit. Předpokládáme, že nový systému financování VO umožní jejich rozvoj a že bude také kultivovat české vědecké prostředí a zvýší evaluační kulturu. Jeho další výhodou je, že změny ve výši dotace VO nemusí být přechodem na nový systém skokové, takže bude minimalizováno riziko jak zániku většího počtu VO tak nehospodárného využití významně vyšší dotace.

KA3 bude realizována převážně externím dodavatelem vybraným ve výběrovém řízení a v těsné spolupráci s týmem projektu a českými a zahraničními panelisty. Průběžné výsledky KA3 budou konfrontovány s KA2, kde OMH tak bude optimalizována.

Výstupy:

  • Návrh financování výzkumných institucí z veřejných prostředků.
(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS