KA4 - Velké pilotní ověření

Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.Garant
Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.

Cílem KA4 je realizace velkého pilotního ověření navrženého způsobu hodnocení na všech VO financovaných z rozpočtové kapitoly MŠMT. Do studie budou zařazeny všechny VVŠ, jejichž kvalita v oblasti VaVaI bude hodnocena podle kritérií (OMH, další indikátory atd.) vypracovaných v KA2. Počítáme i se zjednodušeným modelovým peer-review hodnocením s využitím služeb zahraničních hodnotitelů Evropské komise, kteří nebudou hodnotit VVŠ na místě, ale jen z připravených podkladů. Jejich komentáře ke způsobu hodnocení budou využity při optimalizaci celého procesu hodnocení v KA2. V rámci pilotního ověření bude mimo jiné vyhodnocena náročnost celého procesu a posouzení kritérií hodnocení z hlediska možných nezamýšlených důsledků.

Příprava KA4 se bude skládat z: formulace cíle hodnocení, indikátorů, postupu hodnocení, návrhu dat a formulářů, vyhodnocení a závěrů. Tyto kroky budou konzultovány a připomínkovány skupinou prorektorů VaV tak, aby se dosáhl konsensus v postupu.

Výsledkem pilotního ověřování budou zprávy o jednotlivých provedených oborových hodnoceních v agregované formě. Shrnutí bude obsahovat doporučení úprav systémů hodnocení založených na získaných zkušenostech. V návaznosti na to bude vypracována metodika umožňující shrnout výsledky hodnocení do podoby výkonnostního profilu hodnocené instituce. V KA4 bude nutná spolupráce s VVŠ, od kterých budou požadovány údaje a závěrečné vyjádření k hodnocení. Naopak jejich profitem bude získání výsledku hodnocení, které nebude pro konkrétní VVŠ zveřejňováno, ale může být použito ke změnám žádoucím směrem.

Z hlediska celého projektu bude KA4 navazovat na KA2 a na KA3, protože bude částečně i ověřovat dopady hodnocení na financování VVŠ. Závěry budou zpětně využity při optimalizaci metodiky hodnocení a financování, tedy v KA2 a 3. Z KA4 vyplynou i požadavky na úpravu IS VaVaI. Klíčová aktivita bude realizována týmem projektu, národními a zahraničními panelisty ve spolupráci s externím dodavatelem.

Výstupy:

  • Pilotní ověření návrhu nové metodiky hodnocení na VVŠ.
(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS