KA6 - Institucionální zajištění hodnocení

Mgr. Karel Šima, Ph.D.Garant
Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Bude realizována studie proveditelnosti vzniku celorepublikové nezávislé hodnotící instituce. Tato instituce by měla realizovat pravidelná hodnocení VO, poskytovatelů a programů, dodávat kvalifikované informace pro politická rozhodnutí, a to na úrovni srovnatelné s mezinárodními standardy. Bude definován účel a mise instituce, navržena organizační struktura, personální obsazení, legislativní postavení, pravomoci a zodpovědnosti.

Součástí KA6 bude výchova mladých perspektivních kádrů vzdělaných v oblasti metodiky hodnocení obecně, hodnocení institucí konkrétně, financování a řízení v oblasti VaVaI a základů legislativy s těmito procesy spojenými ve snaze připravit odborné pracovníky pro budoucí nezávislou hodnotící instituci. Podle výsledku konkurzního řízení bude vytvořena skupina cca 20 mladších absolventů VŠ, kteří se účastní cyklu pravidelných přednášek a seminářů na téma scientometrie, bibliometrie, metody hodnocení výsledků VaVaI, systémy řízení VaVaI v ČR a zahraničí, řízení projektů, ochrana autorských práv a duševního vlastnictví a další témata, která budou přednášet jak čeští, tak zahraniční odborníci, se kterými budeme na projektu spolupracovat. Prakticky se naučí pracovat s databázemi a nadstavbovým softwarem pořízeným v KA1. Vybraní jedinci se pak účastní krátkodobých pobytů v zahraničí v rámci KA2. Kurz bude zakončen samostatnou prací a o jeho absolvování bude vydán doklad.

 

Výstupy

  • Studie proveditelnosti vzniku nezávislé hodnotící organizace.
  • Studijní materiály pro výchovu odborníků na hodnocení.
  • Závěrečné práce kurzu.
(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS