KA7 - Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.Garant
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Projekt má dva hlavní cíle, navrhnout oborové metodiky hodnocení VO a s tím související hodnocení výsledků a navrhnout nový způsob institucionální podpory VO. Výsledky se promítnou do úpravy strategických a legislativních dokumentů platných v současné době a dotknou se jak řídicích a správních orgánů tak prakticky každého pracovníka v tomto sektoru. Z toho důvodu je možné očekávat jistou míru nepodložených očekávání, a to jak na straně osob a institucí, jichž se budou nová pravidla týkat, tak na straně politické representace, která může vystupovat jako obhájce současného stavu.

Projekt musí být řešen v těsné spolupráci s RVVI, která zabezpečuje předkládání návrhů vládě ČR týkajících se metodiky hodnocení výsledků, výše celkových výdajů na VaVaI jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh na jejich dělení a další tak, jak jí to ukládá zákon. Z toho vyplývá, že implementace závěrů a udržitelnost projektu významně závisejí na tom, jak se podaří pro podporu reformních kroků získat nejen RVVI a KHV ale také další klíčové aktéry a zájmové skupiny.

Cílem této KA je koordinovaný postup výkonné rady a projektového týmu při budování konsensu mezi všemi cílovými a zájmovými skupinami a působení na politickou reprezentaci tak, aby byly vytvořeny co nejpříznivější podmínky pro přijetí navrhovaných změn. Prostředkem ke splnění KA7 budou pracovní setkání výkonné rady, týmu projektu s přizvanými odbornými konzultanty a významné zapojení cílové skupiny do řešení projektu. Dále pravidelné schůzky s RVVI a poradci předsedy vlády, na kterých budou ujasňována stanoviska a hledán konsensus v základních principech. Pro politickou representaci budou pořádány semináře v Poslanecké sněmovně i Senátu Parlamentu ČR. Pro širší zainteresovanou veřejnost budou pořádány veřejné diskuse s prezentací výsledků. Každý člen týmu bude průběžně působit na své bezprostřední okolí a principy projektu bude presentovat při vhodných příležitostech, např. v orgánech, kde je členem.

 

Výstupy

  • Závěry diskuzí u kulatého stolu.
  • Presentace z konferencí.
  • Výsledky připomínkových řízení k navrhovaným materiálům.
  • Úpravy návrhů hodnocení a financování VO.
  • Diskusní webové fórum.
(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS