Klíčové aktivity

 

KA1 - Informační podpora

Realizace analýzy zavedené struktury IS VaVaI v ČR (RIV) především z hlediska úplnosti, spolehlivosti, uživatelské přívětivosti a možnostem nadstavbového softwaru ke zpracování informací nutných pro oborové metodiky. Oborové metodiky hodnocení však nelze vytvořit bez detailní bibliometrické analýzy jednotlivých vědních oborů v ČR tak, jak je definují světové databáze vědeckých informací (tj. na základě historického vývoje u databáze WoS společnosti TR nebo co-citační analýzy generované nástrojem SpotLigth databáze Scopus společnosti Elsevier).

 

KA2 – Systém hodnocení

Řešení KA 2 je postaveno na průniku doporučení IPn Audit a Dlouhodobých principů hodnocení a financování schválených RVVI.

 

KA3 – Systém financování

Nový návrh financování bude vycházet ze závěrů IPn Audit a Dlouhodobých principů hodnocení a financování. Základem financování VOV budou dvě složky, a to formula funding a performance based contract.

 

KA4 – Velké pilotní ověření

Cílem KA 4 je realizace velkého pilotního ověření navrženého způsobu hodnocení na všech VO financovaných z rozpočtové kapitoly MŠMT. Do studie budou zařazeny všechny VVŠ, jejichž kvalita v oblasti VaVaI bude hodnocena podle kritérií (OMH, další indikátory atd.) vypracovaných v KA 2. Počítáme i se zjednodušeným modelovým peer review hodnocením s využitím služeb zahraničních hodnotitelů Evropské komise, kteří nebudou hodnotit VVŠ na místě, ale jen z připravených podkladů. Jejich komentáře ke způsobu hodnocení budou využity při optimalizaci celého procesu hodnocení v KA2. V rámci pilotního ověření bude mimo jiné vyhodnocena náročnost celého procesu a posouzení kritérií hodnocení z hlediska možných nezamýšlených důsledků.

 

KA5 – Harmonogram pro přechodné období a podklady pro legislativní změny

Bude řešena otázka, jak postupovat v přechodném období 2013-2014 tak, aby uvedení nových systémů vypracovaných v rámci projektu bylo plynulé a bez diskontinuit či velkých skoků, které by způsobily nestabilitu systému. Podle výsledků KA 1 až 4 bude navržen harmonogram jednotlivých kroků a legislativních změn tak, aby návrh nového systému mohl platit v optimální variantě od roku 2015. Součástí bude veřejná diskuse aktérů k navrhovaným změnám, připomínkové řízení a vypořádání připomínek.

 

KA6 – Institucionální zajištění hodnocení

Bude realizována studie proveditelnosti vzniku celorepublikové nezávislé hodnotící instituce. Tato instituce by měla realizovat pravidelná hodnocení VO, poskytovatelů a programů, dodávat kvalifikované informace pro politická rozhodnutí, a to na úrovni srovnatelné s mezinárodními standardy. Bude definován účel a mise instituce, navržena organizační struktura, personální obsazení, legislativní postavení, pravomoci a zodpovědnosti.

 

KA7 – Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí

Projekt má dva hlavní cíle, navrhnout oborové metodiky hodnocení VO a s tím související hodnocení výsledků a navrhnout nový způsob institucionální podpory VO. Výsledky se promítnou do úpravy strategických a legislativních dokumentů platných v současné době a dotknou se jak řídicích a správních orgánů tak prakticky každého pracovníka v tomto sektoru. Z toho důvodu je možné očekávat jistou míru nepodložených očekávání, a to jak na straně osob a institucí, jichž se budou nová pravidla týkat, tak na straně politické representace, která může vystupovat jako obhájce současného stavu.

(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS