KRE 14: Bibliometrie je dobrý sluha, ale zlý pán

bibliometrie
22. říjen 2014

Experti IPN Metodika vystoupili v hojném počtu na konferenci KRE 14, která se konala 09.–10.10.2014 v Národní technické knihovně v Praze (NTK) a věnovala se roli bibliometrických údajů ve strategickém řízení výzkumu. „Bibliometrie je dobrý sluha, ale zlý pán,“ varoval doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., v jednom ze zahajovacích příspěvků konference.

Ve svém vystoupení o využití bibliometrických ukazatelů při řízení výzkumné instituce se doc. Münich zaměřil zejména na jejich roli při hodnocení instituce pro účely řízení. Připomněl hlavní zásady bibliometrického hodnocení jako kvalitu a ověřitelnost vstupních dat a zohledňování oborových specifik. Zdůraznil, že na úrovni pracovišť by se měl sledovat spíše profil publikačních indikátorů než jejich průměry. 

„V hodnocení je potřeba brát v úvahu řadu dimenzí a bibliometrie je pouze dimenzí parciální,“ popsal jeden z přirozených nedostatků bibliometrie doc. Münich. „Měření ve výzkumu je zatíženo chybou a stejně tak bibliometrie a její ukazatele. Ale to neznamená, že nemáme hodnotit,“ vysvětlil s tím, že vliv chybovosti lze redukovat navyšováním počtu pozorování a případně zahrnutím dodatečného peer-review některých výstupů. „Bibliometrie a peer-review se doplňují a jde o to v hodnocení vhodně poskládat informace z různých zdrojů,“ dodal. 

Svá doporučení doc. Münich ilustroval na příkladu zatím ještě pracovní verze připravovaného hodnocení pracovišť Akademie věd České republiky, na jehož tvorbě spolupracoval. O praktické zkušenosti s využitím bibliometrických údajů při hodnocení institucí se podělili také další experti IPN Metodika. Za Knihovnu AV ČR hovořil Pavel Mika a o postupech aplikovaných v NTK přednášel Jakub Szarzec.

Konferenci uzavřela přednáška prof. Ing. Jitky Moravcové, CSc., hlavní odborné garantky IPN Metodika. Ta se věnovala významu institucionálního hodnocení v obecnější rovině a v souvislosti s financováním. Posluchače prof. Moravcová ujistila, že systémový návrh institucionálního hodnocení vznikající pod dohledem  IPN Metodika nebude představovat čistě mechanický převod mezi indikátory a výší institucionální podpory a že bude podporovat víceleté financování jako kombinaci rozpočtu podle předpisu a výkonnostních smluv. 

Prezentace všech přednášejících z KRE 2014 jsou k dispozici na http://www.techlib.cz/cs/82734-kre-14#tab_prednasky.

(!)EDITOVAT

 

 
 
Dále by vás mohlo zajímat

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS