Ing. Martin Lhoták

Garant KA1

Ing. Martin Lhoták vystudoval informatiku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1997 pracuje v Knihovně Akademie věd ČR (KNAV), kde byl téměř deset let vedoucím oddělení informačních technologií a v roce 2007 byl jmenován do funkce ředitele této knihovny. Je odpovědný za zřízení digitalizačního centra KNAV a v současné době svou odbornou činnost zaměřuje zejména na vývoj systémů pro vytváření, zpřístupňování a archivaci digitálních dokumentů. Mezi výstupy jeho projektů patří například systém Kramerius a RegistrDigitalizace.cz. V posledních letech se věnuje také bibliometrii a analytickým nástrojům pro přípravu podkladů pro hodnocení VaV a spolupracuje na přípravě hodnocení ústavů Akademie věd ČR.  Ing. Lhoták je členem Ústřední knihovnické rady Ministerstva kultury ČR, Akademického sněmu AV ČR a místopředsedou Komise pro vědecké informace AV ČR. Podílí se na sestavování programu několika odborných konferencí (INFORUM, CASLIN).

Kromě účasti v projektu IPN Metodika je např. řešitelem projektu Česká digitální knihovna  a pracuje na koordinaci příprav Centrálního portálu českých knihoven.

Jaký je podle Vás největší přínos projektu?

Výsledek Mezinárodního auditu VaVaI v ČR, který proběhl v předchozích letech, ukázal, že současný způsob hodnocení a jeho provázání s financováním není optimální. Největším přínosem projektu bude naplnění jeho hlavního cíle, tedy návrh nové metodiky hodnocení, která bude objektivně a spravedlivě hodnotit výsledky VaV, navrhne vhodný model rozdělování financí na VaV, a přitom zachová ekonomickou únosnost procesu hodnocení.

Čím Vás osobně projekt oslovil?

Jsem odpovědný za přípravu části projektu, která je zaměřená na využití bibliometrie. Tato oblast se v současnosti velmi rozvíjí a při využití dat z CRIS systémů a ze specializovaných citačních databází poskytuje stále propracovanější možnosti porovnání kvality posuzovaných výstupů. Považuji řešení těchto otázek za velmi zajímavé. Jsem přitom zároveň toho názoru, že bibliometrie by měla sloužit při hodnocení především jako podpůrná informace. IPN Metodika poskytuje možnost řešit tuto část ve spolupráci s dodavatelem nové metodiky hodnocení na vysoké odborné úrovni a s využitím nejlepších analytických nástrojů a informačních zdrojů, které jsou momentálně na trhu dostupné.

(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS