/ / /

Popis kurzu „Hodnocení vědy a výzkumu v teorii a praxi“ / soubor ke stažení

22. září 2014

Vzdělávací kurz realizovaný v rámci Individuálního projektu národního Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika), CZ.1.07/4.1.00/33.0003

Anotace

Zkvalitnění hodnocení vědy a jeho institucionalizace tvoří jeden z předpokladů pro zvýšení konkurenceschopnosti českého výzkumu a vývoje v mezinárodním měřítku.  IPN Metodika proto připravil unikátní vzdělávací nabídku, která formou kurzu poskytne uchazečům široké znalosti v oblasti hodnocení vědy, a to jak v teoretické rovině založené na nejlepší zahraniční praxi, tak v praktických dovednostech nutných pro organizaci, koordinaci a budování institucionálního zázemí hodnocení vědy. V kurzu se účastníci seznámí se všemi zásadními oblastmi hodnocení vědy jako je její řízení
a financování, měření a kvantitativní analýza vědecké publikační činnosti, problematika duševního vlastnictví v oblasti výzkumu a vývoje a další právní kontext hodnocení atd.

Absolventi kurzu mohou získané poznatky a kompetence uplatnit buď na institucionální úrovni (výzkumné organizace, vysoké školy atd.), nebo na národní úrovni (agentury, státní správa VaV).

Organizace kurzu

Kurz je rozložen do sedmi jednodenních modulů, které budou probíhat ve víkendových termínech. Jednotlivé moduly se budou skládat jak z klasických přednášek, tak z praktických cvičení a interaktivních seminářů. Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je vypracování a obhajoba závěrečné práce. Výuku zajišťují jak domácí, tak zahraniční lektoři. 

V přednáškové části lektor seznámí účastníky se základními poznatky v dané oblasti. Účastníkům bude poskytnut podklad se základními informacemi vypracovaný lektorem. Praktická část bude vedena odborníky z praxe (NIFU, Thomson, Elsevier, Sekretariát RVVI atd.), kteří účastníkům předvedou na konkrétních příkladech odpovídající problematiku. 

V průběhu kurzu dostanou účastníci zadán závěrečný projekt, jehož řešení budou konzultovat s vybraným lektorem. Výsledky projektů budou využity v IPN Metodika, proto práce na nich bude účastníkům kurzu honorována. Podle tématu závěrečného projektu bude účastníkům kurzu umožněna krátkodobá stáž na zahraničním pracovišti. 

Po obhájení projektu dostanou účastníci certifikát o absolvování kurzu vydaný IPN Metodika. 

Kurz je bezplatný. Účastníkům bude hrazeno občerstvení a cestovné během kurzu. 

Maximální počet účastníků kurzu je 20. 

Tematické složení modulů a harmonogram

Modul bude sestávat vždy minimálně ze tří bloků dvouhodinových přednášek, seminářů a cvičení, specifikovaných podle tématiky modulů.

 1. Úvod a obecný přehled ve vědní politice: řízení a management vědy v mezinárodním srovnání; význam a role hodnocení ve vědních politikách; národní, institucionální, projektová úroveň; mezinárodní trendy v přístupu k hodnocení vědy jako součásti vědních politik (8. 11. 2014)
 2. Organizace, řízení a financování systému VaVaI v ČR: orgány státní správy ve výzkumu, hierarchie řízení systému VaVaI, financování výzkumu (institucionální/účelové, poskytovatel-příjemce, financování u vybraných poskytovatelů, statistiky o výdajích na VaV a o financování VaV) (29. 11. 2014) 
 3. Legislativa v oblasti VaV v ČR a EU: strategické dokumenty, předpisy EU, zákony (o podpoře výzkumu, o veřejných výzkumných organizacích, o AV ČR, o IS VaVaI, atd.), ochrana duševního vlastnictví (13. 12. 2014) 
 4. Hodnocení vědy – základní přístupy a metody: úrovně hodnocení - jednotlivci, projekty, programy, poskytovatelé; hodnocení pro účel – institucionálního/projektového financování, institucionálního rozvoje/formativní atd.; metody - kvantitativní/kvalitativní (peer-review, výkonové ukazatele, scientometrie atd.), hodnocení výsledků, projektů, organizací, oborů, hodnocení vstupů, procesů, výstupů, dopadů, hodnocení ante quem/post quem ; srovnání přístupů a metod, výhody/nevýhody, příklady z mezinárodní praxe (VB, Itálie, Norsko, Německo, Rakousko, Nizozemsko, Finsko atd.) (10. 1. 2015)
 5. Projektový management ve vědě, kvalitativní metody: modely a organizace peer review, příklady na úrovni projektové a institucionální (zahraniční, GA ČR, AV ČR) (31. 1. 2015) 
 6. Scientometrie: základní pojmy, zdroje dat (představení databází WoS, Scopus, IS VaVaI), typy indikátorů (14. 2. 2015)
 7. Scientometrie: zpracování dat, metody výpočtu na individuální, institucionální, národní úrovni (nástroje WoS, Scopus, IS VaVaI) (7. 3. 2015)

 

Samostatné projekty

Projekty budou zahrnovat ucelený úkol z odpovídající problematiky hodnocení výzkumu a souvisejících oblastí.

Výstupem projektu bude písemná práce ve formátu odpovídajícím zadání úkolu (text, výpočty apod.).

Projekt bude konzultován s vybraným lektorem, oponován dvěma jinými účastníky kurzu a obhájen před komisí. 

 

Témata závěrečných projektů budou v zásadě vycházet z tématik vzdělávacích modulů a mohou zahrnovat

 • studie hodnocení výzkumu ve vybrané zemi,
 • studie hodnocení výzkumu ve vybrané instituci (typu Max Planck Gesellschaft),
 • studie řízení a financování výzkumu ve vybrané zemi,
 • vybraný problém z legislativního rámce výzkumu v ČR,
 • srovnání vybraného problému hodnocení výzkumu v ČR a v zahraničí,
 • analýza modelu peer review ve vybrané instituci/agentuře,
 • analýza klasických statistických dat ve vědě – výdaje, lidské zdroje, inovace (ČSÚ, EUO),
 • analýza bibliometrických dat (WoS, Scopus, IS VaVaI). 

 

Zadání projektů: nejpozději do 31. 1. 2015. 
Odevzdání závěrečného projektu: do 31. 3. 2015.
Prezentace a obhajoba závěrečných prací: 28. 4. 2015.

Výukové materiály poskytnuté účastníkům

 • podklady k přednáškám,
 • vybraná literatura, dokumenty a materiály k jednotlivým tématikám (reader).

 

Požadavky pro úspěšné absolvování kurzu

 • aktivní účast na všech částech jednotlivých modulů; maximální množství absencí jsou dvě, musí však být vždy omluveny. Větší počet absencí povede k ukončení účasti v kurzu,
 • vypracování a obhajoba závěrečného projektu, 
 • vypracování oponentního komentáře ke dvěma závěrečným pracím ostatních účastníků kurzu, který bude zhodnocen příslušným lektorem. 

 

Odborný vedoucí kurzu: Mgr. Karel Šima, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Administrace kurzu: Simona Karásková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

(!)EDITOVAT

 

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS