Konference Pardubice: Metodika má pomoci strategickému řízení VaVaI

konference-pardubice.jpg
09. leden 2015

V reprezentativních prostorách Congress Centre Pardubice se 7. 1. 2015 sešlo kolem sto šedesáti odborníků z různých oblastí vědy a výzkumu, aby se na první ze tří plánovaných konferencí IPN Metodika podrobněji seznámili s pracovní verzí nové metodiky institucionálního hodnocení. Na akci s názvem „Conference on the new Methodology for R&D Evaluation“ vystoupili představitelé britské společnosti Technopolis a subdodavatelů veřejné zakázky, kteří návrh metodiky zpracovávají. Jejich prezentace jsou přílohou tohoto článku.

Před tím než se panelisté začali věnovat samotné metodice, vysvětlila hlavní odborná garantka IPN Metodika Jitka Moravcová, z jakých předpokladů a systémových požadavků projekt vychází. „Hodnocení chápeme jako nezbytný nástroj pro řízení celého systému a pro efektivní využívání finančních zdrojů, což současná Metodika 2013–2015 neumožňuje,“ uvedla s tím, že nová metodika by měla poskytovat informace pro kvalifikované rozhodování na všech úrovních VaVaI. 

Hodnocení podpoří strategii

Koncepční přínos nové metodiky dále zdůraznil Erik Arnold, výkonný ředitel Technopolisu. Podle něj se hodnocení v České republice příliš soustředí na počítání výsledků, což je v mezinárodním srovnání neobvyklé a vede to k zúženému vnímání role hodnocení. „Hodnocení má přinášet strategické informace, na jejichž základě mohou být utvářena politická opatření v oblasti VaVaI," řekl. Chystaná metodika proto podle Arnolda splňuje dvě funkce. Vedle funkce sumativní, která se soustředí převážně na kvantitativní data a dává přehled o výsledcích institucí s využitím zejména pro systém financování, splňuje také účel formativní, tedy poskytování informací pro vedení pracovišť výzkumu. Kvalitativní informace umožňují kromě jiného vysvětlit výkon, zaměření a přínos institucí a získat zpětnou vazbu pro jejich řízení.

Roli připravované metodiky poté podrobněji popsala Bea Mahieu. Podobně jako Arnold poukázala na to, že „hlavním účelem systému hodnocení je podpořit management výzkumu a vývoje v tom, aby dosáhl svých strategických cílů." Technopolis se proto při přípravě metodiky zaměřil na to, jaké jsou tyto cíle v České republice. Jeho experti identifikovali čtyři priority: navýšení kapacity VaV, podporu excelence ve výzkumu, posílení propojení výzkumu s potřebami společnosti, a podporu konkurenceschopnosti České republiky. Bea Mahieu uvedla, že hodnocení vycházející z těchto cílů by mělo přinést pozitivní změny ve VaVaI, které by se promítly také na celospolečenské úrovni.

Přínosy pilotního ověření

Vzhledem k takto vysokým nárokům na metodiku Technopolis ocenil, že součástí projektu jsou dvě kola pilotního ověřování. „Bohužel ne v každé zemi, pro niž zpracováváme systém hodnocení, jsou podmínky k tomu, abychom jej před spuštěním vyzkoušeli v praxi," uvedla Jelena Angelis. „Naším cílem je odzkoušet, jestli metodika funguje a jestli jsou její postupy správně nastaveny," řekla k prvnímu kolu pilotního ověření, které probíhá od září do února a zapojilo se do něj osmnáct výzkumných jednotek z šesti vědních disciplín.

IS VaVaI zůstává důležitý

Poslední blok konference patřil roli bibliometrie v navrhovaném systému hodnocení. Gunnar Sivertsen, přední norský odborník na tuto problematiku, pojal ve své prezentaci bibliometrii z pohledu peer-review. Uvedl, že bibliometrie může hodnocení pomocí informovaného peer-review podpořit, ale ne nahradit. „Většina zemí spoléhá kromě komerčních databází vědeckých informací také na národní informační systémy, což je případ i České republiky. IS VaVaI bude mít i v navrhované metodice hodnocení stále důležitou roli," uvedl. Význam IS VaVaI potvrdil také Jan Dvořák z Infocience Praha, který se domnívá, že hodnocení podle metodiky bude velmi komplexní a náročné na práci s informacemi. „Díky IS VaVaI to ale bude zvládnutelné," řekl.

Připomínky budou vypořádány

Mezi jednotlivými bloky konference probíhala diskuze, během níž zaznělo mnoho zajímavých a podnětných dotazů. Řada otázek směřovala na absenci vypořádání komentářů, které poskytli výzkumné organizace a poskytovatelé finanční podpory ve veřejném projednávání návrhu metodiky. Tyto komentáře zpracovali experti IPN Metodika a nejdůležitější z nich předali Technopolisu, který je bere v potaz při finalizaci návrhu metodiky hodnocení. Daniel Münich, garant klíčové aktivity „Systém hodnocení" IPN Metodika, poprosil přítomné o trpělivost a ubezpečil, že akademická veřejnost k zaslaným připomínkám určitě obdrží zpětnou vazbu v dohledné době. Ta sice nebude reagovat na každou konkrétní z mnoha set připomínek, ale dostatečně osvětlí, jak byly zohledněny ty nejčastější a zásadnější z nich. Pokud některé takové připomínky zohledněny nebyly, bude ozřejměno proč to nebylo vhodné a možné udělat.

 

Prezentace ke stažení:

20150107_03
20150107_06
20150107_07
20150107_11
20150107_28
20150107_29
20150107_43
20150107_48
20150107_58
20150107_54
20150107_61
20150107_66
20150107_64
20150107_69
20150107_71
20150107_86
20150107_97
(!)EDITOVAT

 

 
 
Dále by vás mohlo zajímat

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS