Rada projektu

Rada IPN Metodika je poradním orgánem náměstka ministra pro vysoké školy a výzkum, který patnáctičlennému orgánu předsedá. Rada se schází minimálně jednou za šest měsíců. Úkolem Rady je sledovat a vyhodnocovat realizaci IPN Metodika. Rada se podílí na návrzích a doporučeních v oblastech jako je naplňování klíčových aktivit a stanovených výstupů projektu, dodržování časového harmonogramu, realizace veřejných zakázek atd.

Z jednání Rady pořizujeme zápisy, které zveřejňujeme níže, spolu s prezentacemi hlavní odborné garantky IPN Metodika. 

Ke stažení v PDF: Statut a jednácí řád rady

 

Zasedání dozorčí rady

 

Členové Rady IPN Metodika

Instituce 

 Jmenovaný člen Rady
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest doc. Ing. Jiří Krechl, CSc. 
Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.
Asociace výzkumných organizací Ing. Josef Kašpar
Česká konference rektorů prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Grantová agentura ČR prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Hospodářská komora RNDr. Zdeněk Somr
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Martin Štícha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Jana Říhová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jan Radoš
Rada pro výzkum, vývoje a inovace RNDr. Zdeněk Havlas
Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
Rada vysokých škol doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Svaz průmyslu a dopravy Ing. Libor Kraus
Technologická agentura ČR doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Technologická agentura ČR prof. Ing. Petr Zuna, CSc.
(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS