READER I / LEGISLATIVA V OBLASTI V&V V ČR A EU / soubor ke stažení

08. červenec 2015

JUDr. Karel Zuska & Dr. Mgr. Aleš Vlk /  Vzdělávací kurz IPN Metodika

(!)EDITOVAT

Studijní materiály vzdělávacího kurzu / MODULY:

Vědní politika v ČR a v mezinárodním srovnání (8. 11. 2014)

Úvodní představení a obecný přehled ve vědní politice. Modul se zaměřil na podobu a organizaci vědní politiky v ČR a v zahraničí. V kontextu vývoje vědní politiky pak byl věnován prostor pro hodnocení výzkumu v obecných pojmech a na několika příkladech. V závěru modulu byly představeny výzkumné programy Evropské komise se zaměření na způsoby hodnocení jak projektů, tak programů a i národní účasti v těchto programech.

Organizace, řízení a financování systému VaVaI v ČR (29. 11. 2014)

Modul byl věnován převážně problematice financování výzkumu v mezinárodním srovnání a v ČR. Nejprve byly představen analýzy a výzkumu v této oblasti v zahraničí, které vycházejí z teorie principal-agent. Po mezinárodním srovnání velikosti a struktury financování výzkumu v ČR byly věnovány přednášky této problematice z pohledu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která je zodpovědná za návrh státní rozpočtu na výzkumu, vývoj a inovace, a to jak legislativní rovině, tak z hlediska vývoje v posledních letech a problémech současného stavu. V návaznosti na to byl představen model financování na úrovni poskytovatele, tj. AV ČR, který vyplývá také jednak z legislativního rámce a jednak je realizován v posledních letech také ve vztahu k hodnocení vědy v AV ČR. Na závěr bylo shrnuto postavení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve vztahu k financování výzkumu v ČR.

Legislativa v oblasti VaV v ČR a EU (13. 12. 2014)

Právní předpisy na mezinárodní úrovni (včetně EU) a národní úrovni v oblasti výzkumu a vývoje. Jednotlivé problematiky zahrnovaly řízení a financování výzkumu a vývoje, institucionální rámec v prostředí VaV, právní formy výzkumných organizací (státní, veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty), právní vymezení veřejné podpora, ochrana duševního vlastnictví atd.

Hodnocení vědy – základní přístupy a metody (10. 1. 2015)

První přednáška poskytla podrobný vhledem do základních metod hodnocení vědy, a to především přehled jednotlivých přístupů a příklady jejich užití. V návaznosti na to byla věnována zvláštní pozornost hodnocení programů výzkumu, tak jak je praktikováno v zahraničí, včetně srovnání se situací v ČR a možnými cestami pro jejich zlepšení. V tomto kontextu byla představena jedna z hodnotících metod – tzv. kontrafaktuální přístup. Zástupkyně německé spolkové Vědecké rady pak popsala model hodnocení vědeckých oborů a institucí, který tato organizace vyvíjí již více než deset let. Na závěr byl věnován prostor genderovým aspektům vědních politik a speciálně jejich dopadům na hodnocení vědy.

Modely a organizace peer review (31. 1. 2015)

Tento modul by věnován zvláště kvalitativními metodám hodnocení vědy. V první části byly představeny principy nejlepší mezinárodní praxe v oblasti peer review a panel review. Následně připojil své zkušenosti z oblasti hodnocení vědy ředitel domácího významného výzkumného pracoviště a ukázal, jak zde k hodnocení přistupují na institucionální úrovni. V závěru byl popsán model hodnocení výzkumných týmů v AV ČR, který zahrnuje především složku jak vzdáleného, tak on-site peer review.

Scientometrie: základní pojmy, zdroje dat, zpracování dat, metody výpočtu (14. 2. 2015 a 7. 3. 2015)

Poslední modul věnovaný výhradně scientometrickým metodám a jejich potenciálnímu využití pro hodnocení vědy byl zahájen přednáškou o vývoji tohoto oboru, základních principech, metodách a zdrojích dat. Následně zástupce firmy Thomson Reuters seznámil účastníky kurzu s prací s databází Web of Science, resp. s jejich podpůrnými analytickými nástroji. Podobně byl v krátkosti představena databáze Scopus, včetně jejích analytických nástrojů. V praktickém cvičení si poté účastníci kurzu vyzkoušeli několik druhů bibliometrických výpočtů, které zahrnovaly extrakci dat, jejich základní zpracování a výpočet některých bibliometrických indikátorů. Součástí toho modulu bylo také podrobné představení práce s informačními systémy výzkumu. Nejprve byl shrnut vývoj v této oblasti v mezinárodní komunitě, která se věnuje vývoji a standardizaci tzv. CRIS. Po té byl představen český Informační systém výzkumu, vývoje a inovací, včetně uživatelského prostředí, které je využíváno pro hodnocení výzkumu v ČR.

 

 

 

 

 

 

 

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS