Souhrnná zpráva / Summary Report

< zpět

Souhrnná zpráva

Souhrnná zpráva shrnuje výsledky práce provedené v rámci studie vytvářející novou Metodiku hodnocení výzkumu a vývoje a zásady institucionálního financování v ČR, která probíhala v letech 2014–15. V principu stojí na třech Závěrečných zprávách (Final Report 1–3) a deseti Podkladových zprávách (Background Reports).

(!)EDITOVAT

Závěrečná zpráva 1 / Hodnocení výzkumných organizací

Závěrečná zpráva 1 / Hodnocení výzkumných organizací

Závěrečná zpráva 1 je v první ze Závěrečných zpráv studie navrhující Metodiku hodnocení a zásady institucionálního financování výzkumu a vývoje (VaV) v České republice. Metodika hodnocení (MH), která je navržena v této zprávě, definuje klíčové principy budoucí Metodiky hodnocení a stanovuje její základní součásti.

(!)EDITOVAT

Závěrečná zpráva 3 / Malé pilotní hodnocení a využití IS VaVaI jako nástroje při hodnocení

Závěrečná zpráva 3 / MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ

Závěrečná zpráva 3 je jedna ze tří Závěrečných zpráv studie navrhující novou Metodiku hodnocení a zásady financování výzkumu a vývoje v České republice. Věnuje se výsledkům dvou různých analýz, tj. Malému pilotnímu hodnocení (MPH), které se zaměřilo na testování adekvátnosti procesů, jež se předpokládají při implementaci a následném používání Metodiky hodnocení a analýzy týkající se potenciálního využití Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) coby nástroje pro získávání informací, zejména pro účely hodnocení.

(!)EDITOVAT

BR 1 / Systémy hodnocení v mezinárodní praxi

Evaluation systems in international practice

This report constitutes a background report to the Final report 1 – The R&D Evaluation Methodology. It collects the outcomes of the analyses related to the evaluation systems in ten countries. It sets the context for the study team's design of the new evaluation system in the Czech Republic through an analysis of the strengths and weaknesses of each system.

(!)EDITOVAT

BR 2 / Typologie výzkumných organizací a dopady hraničních hodnot metodiky hodnocení (MH)

Typology of Research Organisations and Effects of the EM Thresholds

This report constitutes a background report to the Final report 1 – The R&D Evaluation Methodology. It reports on the analyses related to the typology of the Research Organisations and the effects of the thresholds envisaged for participation in the National Evaluation of Research Organisation (NERO) that informed the evaluation and institutional funding system design.

(!)EDITOVAT

BR 6 / Řízení VaV a systémy institucionálního financování výzkumu v mezinárodní praxi

R&D governance and institutional funding in international practice

This report constitutes a background report to the Final report 2 – The Institutional Funding Principles. It collects the outcomes of the analyses related to the R&D governance and funding systems in international practice ('comparator' countries: Austria, the Netherlands, Norway, Sweden and the UK). It sets the context for the study team's reflections on the strength and weaknesses of the current institutional funding system in the Czech Republic and especially for the proposed revision of the funding principles.

(!)EDITOVAT

BR 8 / Předběžné (ex-ante) posouzení navrhovaného systému hodnocení

Ex-ante assessment of the proposed funding system

This report constitutes a background report to the Final report 2 – The institutional funding principles. It describes the processes and tools as well as the outcomes of the study activities related to the following objectives:

  • To develop RO models for assessing the impacts of the proposed funding system across several years.
  • To conduct an impact assessment of the proposed funding schemes
(!)EDITOVAT

BR 9 / IS VaVaI jako informační nástroj pro hodnocení

The RD&I Information System as an information tool for evaluation

This report constitutes a background report to the Final report 3 – The Small Pilot Evaluation and the Use of the RD&I Information System for Evaluation. It describes the present state of the Czech RD&I Information System (IS), looks into ways how it can be made more useful in general, and how it can best support the proposed Evaluation Methodology in particular.

(!)EDITOVAT

BR 10 / Malé pilotní hodnocení: zpětná vazba a výsledky

The Small Pilot Evaluation - Feedback and Results

This report constitutes a background report to the Final report 3 – The Small Pilot Evaluation and the Use of the RD&I Information System for Evaluation. It focuses on the outcomes of the Small Pilot Evaluation (SPE) that was implemented in the context of this study from the month of September 2014 (launch of the preparatory activities) to the end of January 2015 (final panel reports).

(!)EDITOVAT
(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS