Technopolis // Metodika hodnocení ve VaV a zásady financování – představujeme kompletně finalizované materiály v angličtině

Představujeme kompletně finalizované materiály v angličtině
27. září 2015

Po roce intenzivních prací odevzdala dodavatelská firma Technopolis Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v květnu 2015 finální návrh institucionálního hodnocení a financování výzkumných organizací v České republice. Jeho základem je informované peer-review v pěti dimenzích: výzkumná výkonnost, vědecká excelence, dopady výzkumu pro odběratelskou sféru, výzkumné prostředí a postavení v mezinárodním a národním systému VaVaI. Tento návrh, podložený více než tisícovkou stran, by měl ve výhledu tří let nahradit v současnosti používanou metodu založenou na kvantifikaci výsledků, kdy přepočtené body slouží k výpočtu institucionálního financování výzkumných organizací. 

# 1 Hodnocení výzkumných organizací

Od konceptu První dílčí zprávy k výsledné Závěrečné zprávě 1

V říjnu 2014 projektový tým obdržel koncept První dílčí zprávy – Hodnocení výzkumných organizací (First Interim Report – The R&D Evaluation Methodology). Interní projednávání bylo završeno konzultací se zástupci firmy Technopolis v Praze, kteří v listopadu předložili veřejnosti návrh První dílčí zprávy. Tento návrh byl spolu s dotazníkem zaslán 120 institucím z řad výzkumných organizací a poskytovatelů institucionální podpory a také k posouzení dvěma zahraničním expertům. Dne 7. ledna 2015 se v Pardubicích konala konference k projednání návrhu První dílčí zprávy za účasti téměř 160 odborníků z různých oblastí vědy a výzkumu, poskytovatelů podpory a státních orgánů. Po dalších konzultacích a korekcích zprávy byla MŠMT schválena finální verze První dílčí zprávy s požadavkem na její dopracování po otestování návrhu hodnocení na vybraném vzorku výzkumných organizací v rámci Malého pilotní hodnocení (MPH).

Po ukončení všech veřejných konzultací a pilotního testování vznikla Závěrečná zpráva 1 – Hodnocení výzkumných organizací (Final Report 1 – The R&D Evaluation Methodology).

# 2 Zásady institucionálního financování

Od konceptu Druhé dílčí zprávy k výsledné Závěrečné zprávě 2

V prosinci 2014 Technopolis odevzdal koncept Druhé dílčí zprávy – Zásady institucionálního financování (Second Interim Report – The Institutional Funding Principles). Přes vánoční svátky probíhalo interní projednávání zprávy v rámci expertního týmu IPN Metodika, komentáře projektového týmu byly následně prodiskutovány se zástupci Technopolis na zasedání v Praze. Zapracování připomínek týmu dodavatelem dalo vzniku návrhu Druhé dílčí zprávy, který byl v lednu 2015 spolu s dotazníkem zaslán zástupcům VO a poskytovatelům ke konzultaci. K výsledkům veřejného projednávání se v únoru uskutečnilo setkání se zástupci dodavatele a dne 26. února 2015 byla zpráva prodiskutována za účasti 150 příslušníků cílové skupiny na konferenci v Brně. Finální verze Druhé dílčí zprávy byla v březnu 2015 schválena MŠMT s tím, že v rámci poslední veřejné konzultace a ověření postupů návrhu evaluace Malým pilotním hodnocením bude případně pozměněna.

Po ukončení všech veřejných konzultací a pilotního testování vznikla Závěrečná zpráva 2 – Zásady institucionálního financování (Final Report 2 – The Institutional Funding Principles).

# 3 Malé pilotní hodnocení a využití IS VaVaI jako nástroje při hodnocení

Od návrhu Třetí dílčí zprávy k výsledné Závěrečné zprávě 3

V březnu 2015 obdržel projektový tým k připomínkám koncept Třetí dílčí zprávy – Malé pilotní hodnocení a využití IS VaVaI jako nástroje při hodnocení (Third Interim Report – The Small Pilot Evaluation & the Use of the RD&I IS for Evaluation). V dubnu 2015 se uskutečnilo jednání projektového týmu se zástupci Technopolisu nad zapracováním připomínek týmu IPN Metodika do návrhu Třetí dílčí zprávy a současně byl projednán koncept Souhrnné zprávy (Summary Report) odevzdaný Technopolisem v průběhu března 2015, jenž uvádí do souvislostí jednotlivé zprávy. Po zapracování interních připomínek týmu byla v dubnu 2015 dána veřejnosti ke konzultaci závěrečná verze První a Druhé dílčí zprávy, návrh Třetí dílčí zprávy a především byly výzkumné organizace a poskytovatelé požádáni o připomínky a komentáře k návrhu Souhrnné zprávy. K výsledkům veřejného projednávání a zapracování připomínek vzešlých z konzultací do zpráv se dne 7. května 2015 uskutečnilo setkání zástupců dodavatele a expertního týmu IPN Metodika v Praze a následně se 14. května 2015 pořádala závěrečná konference veřejné zakázky v Olomouci, kde byl přednesen celkový výstup veřejné zakázky a dán dostatečný prostor k diskuzi.

Po ukončení všech veřejných konzultací a pilotního testování vznikla Závěrečná zpráva 3 – Malé pilotní hodnocení a využití IS VaVaI jako nástroje při hodnocení (Final Report 3 – The Small Pilot Evaluation & the Use of the RD&I IS for Evaluation).

∑ Finální struktura všech zpráv vzniklých v rámci veřejné zakázky 

Summary Report / Souhrnná zpráva

  • syntéza tří Závěrečných zpráv (Final Reports) podpořena deseti Podkladovými zprávami (Background Reports)

 

Final Report 1 – The R&D Evaluation Methodology / Závěrečná zpráva 1 – Hodnocení výzkumných organizací 

  • dříve verzovaná První dílčí zpráva (First Interim Report)

 

Final Report 2 – The Institutional Funding Principles / Závěrečná zpráva 2 – Zásady institucionálního financování

  • dříve verzovaná Druhá dílčí zpráva (Second Interim Report)

 

Final Report 3 – The Small Pilot Evaluation & the Use of the RD&I IS for Evaluation / Závěrečná zpráva 3 – Malé pilotní hodnocení a využití IS VaVaI jako nástroje při hodnocení

  • dříve verzovaná Třetí dílčí zpráva (Third Interim Report)

 

Background Reports / Podkladové zprávy

  • 10 podkladových zpráv zařazených k příslušným Závěrečným zprávám a Souhrnné zprávě

 

Kompletně finalizované zprávy Technopolisu v originální anglické verzi jsou zveřejněny v sekci 'Výstupy' a jejich český překlad bude dostupný v nejbližších týdnech. 

(!)EDITOVAT

 

 
 
Dále by vás mohlo zajímat

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS