Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Garant KA7

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor měřicí a řídicí technika. Profesorem teoretické elektrotechniky byl jmenován v roce 1997. Řadu let působil současně i na výzkumných pracovištích v průmyslové praxi. V letech 1997–2002 zastával funkci prorektora pro rozvoj ČVUT, v letech 2006 až 2014 byl rektorem ČVUT. Čtyři roky byl místopředsedou České konference rektorů pro otázky ekonomické a sociální. V roce 1993 přednášel matematiku na North Hennepin Community College v Minneapolis, USA. V současné době přednáší na FEL ČVUT teorii obvodů. Profesor Havlíček je členem pěti vědeckých rad, předsedou vědecké rady Národního technického muzea a předsedou Oborové rady doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika oboru Teoretická elektrotechnika ČVUT.

Jaký je podle Vás největší přínos projektu?

Za největší přínos IPN Metodika považuji vytvoření pokud možno objektivní jednotné metodiky hodnocení výzkumných organizací, která bude respektovat specifika různých vědních oborů i praktické využívání vědecké, výzkumné i další tvůrčí činnosti. Nová metodika by měla podporovat rozvoj tvůrčích činností a další zvyšování jejich kvality v mezinárodním měřítku.

Čím Vás osobně projekt oslovil? 

Řešený projekt mě zaujal především svými náročnými cíli směřujícími k objektivizaci posuzování výsledků výzkumu, vývoje i inovací. Věřím, že výsledky projektu budou aplikovatelné v praxi pro alokaci veřejných zdrojů na jednotlivé poskytovatele a pokud možno i uvnitř větších organizací.

(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS