Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.

Garant KA4

Vlastimil Růžička vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor fyzikální chemie. Na VŠCHT Praha pak pracoval nepřetržitě celkem 35 let. V letech 1993–95 předsedal Akademickému senátu VŠCHT Praha, v letech 1996–2001 byl prorektorem pro zahraniční styky a v letech 2002–7 zastával pozici rektora. Od roku 2008 působil po více než dva roky ve funkci náměstka ministra školství pro oblast výzkumu a vysokého školství. Od konce roku 2010 působil ve Fyzikálním ústavu AV ČR jako ředitel projektu ELI Beamlines – stavby největšího uživatelského výzkumného laserového centra na světě v Dolních Břežanech. Od září 2014 profesor Růžička pracuje v Technologickém centru AV ČR v Oddělení strategických studií. V minulosti dlouhodobě pobýval na Danmarks Tekniske Højskole v Kodani, National Institute of Standards and Technology v Marylandu, USA a Université Blaise Pascal ve Francii.

Jaký je podle Vás největší přínos projektu?

Navrhnout a zavést jednoznačný, jasně definovaný a doufejme i široce přijímaný systém periodického hodnocení výzkumných organizací. Na tento systém hodnocení by mělo být navázáno i rozdělování prostředků na výzkum a vývoj. Vždyť hodnocení výzkumných organizací a vysokých škol je ve světě vcelku běžná činnost, která slouží nejen tomu, aby těm excelentním bylo také touto cestou poskytnuto finanční a společenské ocenění, ale aby ony mohly hodnocení využít ke svému vlastnímu prospěchu, k posilování svých silných stránek a odstraňování slabých.

Čím Vás osobně projekt oslovil?

Již v době, kdy jsem pracoval na MŠMT, jsem považoval zavedení systémů hodnocení kvality českých vysokých škol a hodnocení výsledků výzkumu a vývoje za nesmírně důležité pro jejich další rozvoj. Jak jsem uvedl ve své odpovědi na první otázku, jsou to v zemích na západ od nás i např. v USA standardní hodnotící postupy, které sice nejsou přijímány s bezbřehým nadšením, přesto k nim tyto instituce přistupují nesmírně zodpovědně. Doufám, že budu moci uplatnit své zkušenosti z řízení vysokých škol, a že mne hlavní odborná garantka bude schopna mírnit v mých často nesmlouvavých názorech. 

(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS