doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Garant KA3

Vojtěch Petráček vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2004 působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kde vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku. Je garantem specializace Experimentální jaderná fyzika a vede vědecký tým pracující v rámci experimentů ALICE, STAR, CBM a AEGIS. Od roku 2009 je prorektorem pro vědu a výzkum na ČVUT.

Docent Petráček je od roku 2007 vědeckým ředitelem Centra základního výzkumu pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek LC07048. Je členem výboru MŠMT pro spolupráci s CERN a předsedou Rady pro kosmický výzkum při MŠMT. V letech 2011–2013 byl Vojtěch Petráček členem rady PRVEK primátora hl. m. Prahy. 

Jaký je podle Vás největší přínos projektu?

Domnívám se, že IPN Metodika je velkou šancí pro celou komunitu výzkumníků a všech, kdo jsou zainteresováni ve vědě, výzkumu, vývoji a inovacích v naší zemi. 

Je zřejmé, že řízení, hodnocení a financování vědecké, výzkumné a inovační oblasti vyžaduje nové nastavení. Stávající systém vznikal po řadu let a postupným nabalováním nových prvků a řadou úprav se z něj stal velmi složitý kolos opírající se velmi silně o metriku výstupů vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti. Systém postrádá aspekty strategie a širšího pohledu na výzkumnou organizaci. To by měla metodika připravovaná v rámci našeho projektu obsáhnout. Zároveň by měla být podstatně jednodušší – a přitom poučená minulostí. Rádi bychom utvořili systém, který poběží řadu let a nebude vyžadovat neustálé přelaďování.

Čím Vás osobně projekt oslovil?

Projekt je velkou organizační výzvou. Je a bude třeba v něm skloubit názor celé vědeckovýzkumné komunity a přesvědčit všechny hráče o tom, že nové řešení je kvalitní, výhodné a že přinese prosperitu a stabilitu výzkumnému sektoru.

(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS