Efektivní systém institucionální finanční podpory výzkumných organizací založených na výkonech (PRFS): principy a praxe

Přední britský odborník na hodnocení vědy a výzkumu, Paul Hubbard (HEFCE), přijal pozvání do České republiky, aby na závěrečné konferenci s Technopolis „The R&D Evaluation Methodology and Funding Principles“ (Olomouc, 14. 5. 2015) prezentoval svou přednášku o efektivním systému institucionální finanční podpory výzkumných organizací. 

(!)EDITOVAT

Souhrnná zpráva

Souhrnná zpráva shrnuje výsledky práce provedené v rámci studie vytvářející novou Metodiku hodnocení výzkumu a vývoje a zásady institucionálního financování v ČR, která probíhala v letech 2014–15. V principu stojí na třech Závěrečných zprávách (Final Report 1–3) a deseti Podkladových zprávách (Background Reports).

(!)EDITOVAT

Shrnutí systémové role IPN Metodika

Hlavní odborná garantka IPN Metodika vystoupila na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně. „Mým cílem bylo seznámit rektory českých vysokých škol a univerzit s průběhem řešení projektu a podat informace o realizaci veřejného projednávání k první dílčí zprávě,“ uvedla profesorka Jitka MoravcováPrezentaci profesorky Moravcové ze zasedání ČKR 4. 12. 2014. Ve svém vystoupení zmínila kromě principů institucionálního hodnocení také zásady institucionálního financování. 
> celý článek

(!)EDITOVAT

Hodnocení VaVaI a role IPN Metodika

Prezentace profesorky Jitky Moravcové, hlavní odborné garantky IPN Metodika, kterou představila při svém vystoupení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze 14.11.2014. Prezentace se věnuje hodnocení VaVaI a roli IPN Metodika a obsahuje řadu zajímavých tabulek a grafů, které dokládají významné trendy v této oblasti. 

(!)EDITOVAT

Hodnocení programů účelové podpory VaVaI z pohledu IPN Metodika

V tomto dokumentu, který byl vypracován pro potřeby výzvy 5.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory (tzv. Klobouk) OP VaVpI (OP Výzkum a vývoj pro inovace), jsou shrnuty hlavní východiska a zásady pro hodnocení programů účelové podpory VaVaI z pohledu cílů projektu Metodika a koncepčních materiálů a analýz, na jejichž základě byly tyto cíle formulovány.

(!)EDITOVAT

Souhrn připomínek k pracovní verzi situační zprávy

Dne 23. dubna 2013 se za přítomnosti náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. et Mgr. Tomáše Hrudy konalo v prostorách MŠMT jednání projektového týmu IPN METODIKA se zástupci děkanů přírodovědeckých fakult, dozorčí rady projektu a odbornou veřejností.

Vypořádané připomínky děkanů PřF, lékařských fakult a odborné veřejnosti, podle nichž byla aktualizována Situační zpráva projektu jsou k nahlédnutí zde.

(!)EDITOVAT

Situační zpráva

Dne 23. dubna 2013 se za přítomnosti náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. et Mgr. Tomáše Hrudy konalo v prostorách MŠMT jednání projektového týmu IPN „Metodika" se zástupci děkanů přírodovědeckých fakult, dozorčí rady projektu a odbornou veřejností.

Jedním z témat jednání byla úprava znění Situační zprávy, kde jsou shrnuty navrhované změny projektu „Metodika".

(!)EDITOVAT

AKTUÁLNÍ VÝSTUPY & OSTATNÍ SOUBORY KE STAŽENÍ

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS