Jak by mělo vypadat hodnocení programů účelové podpory VaVaI od roku 2017?

Jak by mělo vypadat hodnocení programů účelové podpory VaVaI od roku 2017?
07. říjen 2015

Dne 29. září 2015 uspořádal IPN Metodika v Praze workshop na téma Hodnocení programů účelové podpory VaVaI. Cílem workshopu bylo ozřejmit a prodiskutovat, jakým způsobem bude žádoucí rozvíjet systém hodnocení v následujících letech, zejména od roku 2017. Tato tematika úzce souvisí s Usnesení vlády č. 351 ze dne 13. 5. 2015, které ukládá vypracovat a předložit vládě ČR do 31. 12. 2016 obecně závazný dokument upravující přípravu a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací.

Na workshopu byly představeny obecné zásady hodnocení programů účelové podpory VaVaI a návrh potřebných systémových změn, které v rámci projektu vypracoval Martin Srholec a prostřednictvím této akce je prezentoval zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Opravdové hodnocení programů začíná tam, kde nynější končí

„Stávající hodnocení programů účelové podpory se omezuje na monitorování vstupů a výstupů, jejich mechanické počítání a prezentaci popisných přehledů. Souhrnné vyhodnocení výsledků ukončených programů, které vychází pod hlavičkou RVVI, je toho nejlepším příkladem. Jedná se o komentovanou statistiku, která má s hodnocením v pravém slova smyslu málo společného. Skutečné hodnocení začíná teprve tam, kde nynější končí.“, shrnul na úvod neutěšený stav hodnocení v ČR Srholec. 

V dopolední části workshopu byla diskutována východiska a koncept hodnocení, metodika hodnocení, problematika datové základy a přístup k mikrodatům a návrh systémových změn. Na úvodní přednášku navázal Zdeněk Havlas, zpravodaj RVVI, který se zaměřil na praxi a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů. Jeho prezentace odrážela neutěšený stav v ČR, kdy jsou programy hodnoceny na základě výsledků, hodnocení neodpovídá zahraničním standardům a personální, datové a legislativní limity neumožňují hodnotit naplnění cílů a hlavně dopadů.

Zkušenosti poskytovatelů s hodnocením (praxi a využívání výsledků hodnocení) představili zástupci Technologické agentury ČR (Miroslav Janeček, místopředseda TA ČR) a Ministerstva průmyslu a obchodu (Martin Štícha).

Odpolední část akce byla věnována diskuzi, ve které zazněly zkušenosti jednotlivých poskytovatelů s hodnocením v souvislosti s lidskými zdroji, vzděláváním hodnotitelů, datovými zdroji a financováním hodnocení. Workshop přinesl řadu podnětů pro zavádění mezinárodních standardů hodnocení programů do české praxe a upozornil na řadu souvisejících problémů:

 • Nejasnosti ohledně úlohy Úřadu vlády, potažmo nově vznikajícícho Úřadu pro vědu, výzkum a inovace, v řízení systému hodnocení programů a celkově rozdělení kompetencí mezi jednotlivými aktéry.
 • Omezený zájem řešit otázky hodnocení programů na vyšších úrovních řízení u většiny poskytovatelů.
 • Otázka, kdo se chopí realizace výše uvedeného Usnesením vlády č. 351 ze dne 13. května 2015.
 • Právní a technické překážky v přístupu k  databázím mikrodat (včetně chráněných údajů) pro potřeby hodnocení programů.
 • Zajištění dostatečných zdrojů pro provádění hodnocení programů podle mezinárodní standardů, tj. otázek financování hodnoticích aktivit.
 • Jakým způsobem rozběhnout změny v oblasti hodnocení programů, tj. kde, jak a s čím začít.
 • Potřeby provedení pilotních hodnocení vybraných programů podle mezinárodních standardů s primárním cílem učit se.

Z této diskuse vyplynuly dva hlavní závěry

 • Je potřeba bez dalších odkladů rozběhnout systematickou práci na realizaci Usnesení vlády č. 351 ze dne 13. května 2015, tj. začít rozpracovávat otázky implementace mezinárodních standardů hodnocení v českých podmínkách.
 • Před plným zavedením těchto nových principů je potřeba provést pilotní hodnocení programů, které otestuje jeho providitelnost v českých podmínkách s důrazem na získávání praktických dovedností a procesy učení se.

Nicméně otázky praktické implementace, tzn. co, jak, kdy a kým bude v ČR zavedeno, už směřují mimo projekt Metodika a zodpovídat je musejí příslušné odpovědné orgány, které o nich rozhodují.

Pozn.: Výstup IPN Metodika „Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a potřebných systémových změn“ bude zveřejněn na těchto webových stránkách během října.

Navržené desatero zásad hodnocení programů

 1. Změna jako cíl. Smyslem programu je dosažení změny, ke které by za jinak stejných podmínek nedošlo.
 2. Dopady nade vše. Zajímají nás dopady, výsledky a výstupy v tomto pořadí důležitosti. Bez širších dopadů program postrádá opodstatnění. Výstupy jsou pouze prostředkem k výsledkům a potažmo dopadům.
 3. Střih na míru. Každý program má vlastní metodiku hodnocení. Není přínosné se pokoušet vymezit jeden vzorec použitelný pro všechny programy. 
 4. Kvalita důležitější kvantity. Nemá smysl hodnotit za každou cenu. Jedno kvalitně provedené hodnocení má větší váhu než deset mizerných. 
 5. Hodnocení není popis. Hodnocení analyzuje přínosy podpory, podává normativní závěry, nekonstatuje pouze fakta. 
 6. Důkazy, nikoliv názory. Závěry hodnocení jsou založeny na prokázaných skutečnostech. Pro nepodložené spekulace není v hodnocení místo.
 7. Jaká data, takové hodnocení. Hodnocení stojí a padá s kvalitou dat. Na datovou základnu pro hodnocení je nutné myslet již na prvopočátku programu.
 8. Sebehodnocení pro učení. Poskytovatel hodnotí vlastní program, pokud je hlavní funkce hodnocení učící, pokud motivace pro jeho provedení vychází zevnitř.
 9. Externí hodnocení pro kontrolu. Pokud je motivace pro hodnocení externí, pokud je ve hře rozdělování peněz z národního rozpočtu, hodnocení provádí externí subjekt.
 10. Naučit se učit se. Bez zpětné vazby na rozhodování tvůrců politik a poskytovatelů je hodnocení zbytečné.

 

+ Stáhněte si tento výstup ZDE

 

 

9:30–10:00

Registrace účastníků 
10:00–11:00

Prezentace studie obecných principů hodnocení programů účelové podpory

Dr. Martin Srholec

11:00–11:30 Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR

RNDr. Zdeněk Havlas

11:30–12:30 Zkušenosti poskytovatelů (praxe a využívání výsledků hodnocení)

Ing. Miroslav Janeček; Ing. Martin Štícha

12:30–13:30 Coffee break
13:30–14:30 Lidské zdroje, vzdělávání, a informačně-datové zdroje pro hodnocení – zkušenosti jednotlivých poskytovatelů
14:30–15:30 Jak postupovat při zavádění obecných principů do českého systému hodnocení programů
20150929-mg1782
20150929-mg1793
20150929-mg1796
20150929-mg1807
20150929-mg1812
20150929-mg1826
20150929-mg1837
20150929-mg1846
20150929-mg1861
20150929-mg1868
20150929-mg1872
20150929-mg1891
20150929-mg1909
20150929-mg1914
20150929-mg1930
(!)EDITOVAT

 

 
 
Dále by vás mohlo zajímat

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS