Proběhla závěrečná konference projektu IPN Metodika

Zveme Vás na závěrečnou konferenci projektu IPN Metodika
21. říjen 2015

Ve čtvrtek 15. října 2015 se v Praze uskutečnila závěrečná konference projektu IPN Metodika. Cílem konference bylo stručně shrnout výsledky projektu, jehož smyslem bylo vytvořit návrh nového systému hodnocení výzkumných organizací a financování výzkumu, vývoje a inovací. Motivem celé konference byly implementační vize nové metodiky hodnocení v ČR v souvislosti s Metodikou 2017+.

Konferenci zahájila hlavní odborná garantka projektu, Jitka Moravcová. Ta poděkovala všem, kteří se podíleli na vzniku návrhu nové Metodiky hodnocení. Ve své úvodní prezentaci se zaměřila na rekapitulaci projektu a principů navrhované Metodiky hodnocení a institucionálního financování.

Hodnocení českého výzkumu očima zahraničních vědců

Dopolední blok konference byl zaměřen na výsledky pilotního ověření, které mělo za úkol komplexně prověřit stěžejní procesy Metodiky hodnocení. Zásadní závěry a doporučení, která vyplynula z hodnocení vybraného reprezentativního vzorku výzkumných organizací, představil Vlastimil Růžička, garant pilotního ověření. Na konferenci přijali pozvání také významní představitelé evropské vědy, kteří se účastnili červencové pilotáže v Praze jako hodnotitelé.

Arnold Drisessen (Univerzita v Groningenu, Nizozemí), který byl předsedou oborového panelu pro přírodní vědy, předal publiku své zkušenosti z pilotáže podpořené jeho loňskou osobní účastí při hodnocení výzkumných organizací v Portugalsku. „Situaci hodnocení vědy v České republice vnímám jako jakési přechodné období. Důležitá u vás bude implementace metodiky hodnocení, abyste zjistili, kde máte slabší a kde silnější výzkum."

Jeho vystoupení doplnil François Lapicque (CNRS-ENSIC Univerzita v Lorrainne, Francie), který byl členem panelu technických věd. „Co se týče technických věd, tak situace v České republice dle mého názoru odpovídá evropským standardům. Většina hodnocených jednotek se však v rámci výzkumu soustředí na mnoho oblastí – mé doporučení tak zní: více spolupracujte se zahraničím a soustřeďte se na méně oblastí výzkumu," shrnul v následné diskuzi svůj pohled Lapicque.

Pilotáž pohledem člena panelu humanitních věd publiku představil Leoš Müller (Univerzita ve Stockholmu, Švédsko). „Řekl bych, že situace v České republice je v humanitních vědách poměrně fragmentovaná – existují výzkumné jednotky výkonné, jednotky s tradicí, ale také ty, které se ocitají někde na hraně a jsou slabší. K dosáhnutí špičkové úrovně je nutné klást důraz na mezinárodní spolupráci, a tím nemám na mysli pouze Slovensko, Polsko nebo Německo," dodal v diskuzi český historik žijící a působící ve Švédsku.

Jaká bude budoucnost hodnocení české vědy a výzkumu?

Odpolední blok konference otevřel Erik Arnold (Technopolis Group), který přítomným představil klíčové zásady řízení, hodnocení a institucionálního financování z pohledu mezinárodních zkušeností (zejména hodnocení ve Velké Británii a Norsku v porovnání s Českou republikou). Na jeho prezentaci navázal Martin Srholec (expert IPN Metodika). Ten představil návrh obecných zásad, kterými by se mělo řídit hodnocení programů účelové podpory VaVaI v České republice. Ve svém vystoupení navázal na zářijový workshop k hodnocení programů účelové podpory VaVaI, na němž byly systémové změny v hodnocení šířeji diskutovány. Podrobněji se s vlastním návrhem můžete seznámit v sekci výstupy.

Potřebu změny principů hodnocení programů účelové podpory podpořil Radislav Sedláček (expert IPN Metodika) s návrhem hodnocení velkých výzkumných infrastruktur, které tvoří páteř excelentního výzkumu a vývoje a jsou klíčovou součástí Evropského výzkumného prostoru a základním předpokladem pro zachování konkurenceschopnosti České republiky. Samotný materiál můžete zhlédnout v sekci výstupy.

Na závěr konference vystoupil Daniel Münich (garant aktivity IPN Metodika) s implementačními doporučeními navrhované metodiky pro národní hodnocení výzkumných organizací, tzv. NERO (National Evaluation of Research Organisations). Představil časovou souslednost NERO a hodnocení dle Metodiky 2013+ a zdůraznil, že nový systém institucionálního financování lze zavádět až poté co proběhne NERO, pravděpodobně od roku 2020 dále. „Velmi důležitý bude proces učení se za běhu – detailní otázky ohledně sladění NERO s potřebami poskytovatelů a výzkumných organizací budou řešeny postupně, jak se budou akumulovat praktické zkušenosti," dodal k implementačním vizím Münich a dále ve své přednášce vyzdvihl důležitost personálního zabezpečení hodnocení, nezávislosti hodnocení a jeho přezkoumatelnosti nebo potřebu interoperability dat z informačních systémů. Ze závěrečné diskuze vyplynula řada podnětů a přínosných doporučení, která se týkají problematiky implementace v českých podmínkách.

Níže naleznete veškeré prezentace z konference.

 

 

Program ke stažení v .PDF / .DOC

8:30–9:30

Registrace, ranní káva 
9:30–9:45

Úvodní slovo, představení závěrů projektu

Jitka Moravcová
IPN Metodika
 
9:45–10:20 Pilotní ověření nové metodiky hodnocení: souhrn, závěry Vlastimil Růžička
IPN Metodika
10:20–10:40 Pilotní ověření: pohled člena oborového panelu biologie Arnold Driessen
University of Groningen, Nizozemsko
10:40–11:00 Přestávka na kávu 
11:00–11:20 Pilotní ověření: pohled člena oborového panelu chemické inženýrství François Lapicque
CNRS-ENSIC University of Lorraine, Francie
11:20–11:40 Pilotní ověření: pohled člena oborového panelu historie Leoš Müller
Stockholm University, Švédsko
11:40–12:30 Diskuze k dopolední sekci  
12:30–13:30 Oběd
13:30–13:50 Hodnocení programů účelové podpory Martin Srholec
IPN Metodika
13:50–14:10 Hodnocení velkých infrastruktur Radislav Sedláček
IPN Metodika
14:10–14:30 Mezinárodní zkušenost s výkonnostními smlouvami Erik Arnold
Technopolis Ltd., Velká Británie
14:30–14:50 Přestávka na kávu
14:50–16:30 Implementace a diskuse k odpolední sekci a implementačním vizím Tým IPN Metodika za účasti panelistů
mg4752-kopie
img4779-kopie
img4853-kopie
img4891-kopie
img4901-kopie
img4969-kopie
img5059-kopie
img5101-kopie
img5105-kopie
img5112-kopie
img5150-kopie
img5154-kopie
(!)EDITOVAT

 

 
 
Dále by vás mohlo zajímat

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS