Zdůvodnění potřebnosti

Potřebnost projektu vyplývá z faktické nutnosti zásadně reformovat systém řízení a financování VaVaI v ČR. Současná situace je neuspokojivá a je předmětem kritiky odborné veřejnosti, představitelů VO, ale i politiků a RVVI. Koncept výzkumných záměrů byl opuštěn a institucionální podpora je přidělována striktně rozpočítáváním bodů přidělených výsledkům podle Metodiky.

IPN Audit VaVaI důrazně varuje před mechanistickým pojetím současné Metodiky a navrhuje ukončit její užívání. Podle zkušeností vyspělých zemí doporučuje přechod na nový systém výkonnostních indikátorů využívající "poučeného peer-review" a z něho vycházejícího institucionálního financování na optimálně 4 roky, např. na základě výkonnostních kontraktů s průběžným monitorováním.

Nutnost změny našla odraz i v Národní politice VaVaI ČR na léta 2009-2015, vychází z programového prohlášení vlády i z usnesení RVVI k Metodice hodnocení 2010-2011 a k Dlouhodobým principům hodnocení výsledků výzkumných organizací. Navíc je potřeba reagovat na nebezpečí, že způsob nastavení monitorovacích ukazatelů (při obřím objemu investic nově budovaných v rámci OP VaVpI) může v budoucnosti velmi negativně ovlivnit financování výzkumu v ČR jako celku.

Výkonnostní ukazatele získané z hodnocení budou sloužit nejen pro efektivní alokace veřejných prostředků na podporu VO, ale jasnou přidanou hodnotu projektu představuje možnost agregovat data do výkonnostních profilů celých sektorů nebo oborů a získávat tak vstupy pro informovaná politická rozhodnutí na úrovni státu. Tyto informace budou sloužit pro tvorbu politik v oblasti VaVaI, přípravu programů a dalších nástrojů, což je nutnou podmínkou toho, aby sektory VaVaI a terciárního vzdělávání dosahovaly mezinárodní konkurenceschopnosti a staly se významným faktorem ekonomického růstu a růstu kvality života obecně.

Projekt má multiplikační charakter - s výsledky a výstupy projektu budou pracovat politici, orgány státní správy, poskytovatelé podpory a dotknou se všech VO a jejich pracovníků.

(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS